Innovation

Ons innovatieve wetenschappelijk onderzoek heeft baat bij concrete vraagstukken uit de praktijk om haar focus te kiezen en de behoeften te kennen. De verschillende genetische technieken voor genetische biomonitoring kunnen nog verder verbeterd worden door de snelle ontwikkelingen in genetisch onderzoek en beschikbare apparatuur en technieken. Onze klanten profiteren hier direct van.

Ons innovatieve projecten zijn dus het fundament voor onze services & producten. Wij richten ons onderzoek op zowel het optimaliseren van analysetechnieken, het verbeteren van data-analyse en van de ecologische interpretatie. Ons doel is het verbeteren van de genetische methoden voor biomonitoring en ecosysteemanalyses.

Bepalen van ecotoxicologische effecten op leefgemeenschappen

Bepalen van ecotoxicologische effecten op leefgemeenschappen

In samenwerking met CML en Naturalis

Hoewel in het veld van ecotoxicology, het bepalen van toxiciteit van bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen in onze leefomgeving, vaak via gestandaardiseerde labexperimenten van hoge kwaliteit gebeurd, kunnen de uitkomsten van dit soort experimenten niet goed vertaald worden ...

Macrozoöbenthos voor habitat integriteit

Macrozoöbenthos voor habitat integriteit

Voor de Kaderrichtlijn Mariense Strategie (KRM) en de Kaderrichtlijn Water (KRW) vormt macrozoobenthos een belangrijke indicatorgroep.BioMon partners Naturalis en BaseClear onderzoeken hoe we DNA metabarcoding methoden ...

Relatie tussen eDNA concentraties en abundantie van soorten

Relatie tussen eDNA concentraties en abundantie van soorten

Om te kunnen verklaren waarom soorten afnemen moeten de natuurlijke en onnatuurlijke veranderingen in de levensgemeenschappen waarin deze soorten leven begrepen worden. Naast de hoeveelheid soorten in deze levensgemeenschappen gaat het daarbij ...

DNA Waterscan

DNA Waterscan

In opdracht van Naturalis

Sinds 2011 wordt door BioMon partners onderzoek gedaan naar genetische detectie van macrofauna voor de Habitat Richtlijn (HR) de Kaderrichtlijn water (KRW). Het onderzoek richt zich zowel op watermonsters (extracellulair DNA) als bulkmonsters ...

Invasieve exoten in Slothaven Vlissingen

Invasieve exoten in Slothaven Vlissingen

In opdracht van de NVWA hebben BioMon partner Naturalis en GiMaRIS onderzoek gedaan naar genetische detectie van exoten in de haven van Vlissingen. Hiervoor zijn watermonsters, bodemmonsters, schraapmonsters van kades en palen en begroeide PVC platen ...