Services & Producten

Wij leveren een nauwkeurig, betrouwbaar en kosteneffectief instrumentarium voor ecosysteemanalyse. Wij richten ons op toepassingen in brak, zoet en zout water, bodem en lucht. Wij zijn toonaangevend door onze uitstekende faciliteiten en uitgebreide wetenschappelijke expertise.

Onze services en producten zijn:

  • Standaard-analyses: sampling- dna extraction- sequencing- bioinformatics and interpretation
  • Consultancy: in-depth analyses en indicatoren op basis van genetische monitoring
  • Ontwikkeling en innovatie: samen met u in ons brede netwerk van wetenschappelijke partners
  • Referentie voor standaardisatie en kwaliteitsborging. Wij maken ons sterk voor een keurmerk voor deze nieuwe vorm van monitoring: onze protocollen en technieken zijn gestandaardiseerd en gevalideerd.

Wij bieden technieken en methoden die het mogelijk maken om soorten te identificeren, biodiversiteit te meten en daarmee uitspraken te doen over het functioneren van ecosystemen en de effecten hierop door menselijk handelen. We doen dit op basis van onze uitgebreide labinfrastructuur ondersteund door state-of-the-art kennis van het systeem, analyse en data-interpretatie. Met onze producten en services faciliteren wij onze klanten in hun opdracht en missie van onder andere een betere waterkwaliteit, beter watermanagement, betere kennis over de stand van zaken van de Nederlandse biodiversiteit (insecten, vissen etc.). Dit moet uiteindelijk leiden tot betere Europese en Nederlandse wet- en regelgeving over kwaliteit van water, bodem en lucht.

Faciliteiten en expertise

Wij bundelen state-of-the art infrastructuur van high tech laboratoria en marktkennis met unieke genetische referentie databases en toonaangevende expertise op het gebied van taxonomie, ecologie, evolutie en genetica. 

Meer over faciliteiten en expertise