Services & Producten

Wij leveren nauwkeurige, betrouwbare en kosteneffectieve methoden voor ecosysteemanalyses. Wij richten ons op toepassingen in zoet, brak en zout water, bodem en lucht. Wij zijn toonaangevend door onze uitstekende faciliteiten en uitgebreide wetenschappelijke expertise.

Onze services en producten zijn:

  • Standaard-analyses: genetische detectie van beschermde en schadelijke soorten, indicatorgroepen en complete leefgemeenschappen
  • Consultancy: ecologische analyses en indicatoren op basis van genetische monitoring
  • Ontwikkeling en innovatie: in samenwerking met ons uitgebreide netwerk van wetenschappelijke partners, nationaal en internationaal
  • Referentie voor standaardisatie en kwaliteitsborging. Wij maken ons sterk voor een keurmerk voor deze nieuwe vorm van monitoring: onze protocollen en technieken zijn gestandaardiseerd en gevalideerd.

Met genetische technieken meten we biodiversiteit, om daarmee uitspraken te doen over het functioneren van ecosystemen en de effecten hierop door menselijk handelen. Met onze producten en services faciliteren wij onze klanten in hun opdracht en missie ter verbetering van waterkwaliteit, watermanagement en kennis over de stand van zaken van de Nederlandse biodiversiteit.

Faciliteiten en expertise

We combineren onze uitgebreide infrastructuur van gecertificeerde laboratoria met unieke genetische referentie databases en toonaangevende expertise op het gebied van taxonomie, ecologie, evolutie en genetica.

Meer over faciliteiten en expertise