Solutions

Dieetanalyse zandspiering

Dieetanalyse zandspiering

Zandspieringen vormen een belangrijke schakel tussen plankton en toppredatoren zoals grote sterns, zeehonden en bruinvissen.Om het voedselweb te ontrafelen onderzoeken BioMon partners Naturalis en BaseClear de maaginhoud ...

Fingerprinting van bacteriën

Fingerprinting van bacteriën

In opdracht van CML en KWR

BioMon partner KWR verricht in samenwerking met diverse partijen onderzoek naar de toepasbaarheid van geavanceerde DNA-technieken bij het beoordelen van de herkomst van water. Dit is bijvoorbeeld van belang voor oppervlakte- en ...

Quagga-mossel in ruimte en tijd

Quagga-mossel in ruimte en tijd

Sinds 2004 komt de Quaggamossel (Dreissena burgensis) voor in de Nederlandse wateren. Deze soort komt van oorsprong uit Oost Europa en staat bekend om zijn invasieve karakter op plekken waar hij van oorsprong niet voorkomt zoals in Noord Amerika ...

Monitoring vismigratie

Monitoring vismigratie

In opdracht van KWR

In samenwerking met een aantal waterschappen en adviesorganisaties hebben BioMon partners KWR en BaseClear eDNA technieken ontwikkeld en toegepast om inzicht te krijgen in de verspreiding van vispopulaties en de mogelijkheden ervan bij het beoordelen ...