Toepassingen

Gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten passen we genetische biomonitoring toe in onze opdrachten. Projecten betreffen doorgaans maatwerk. In overleg met opdrachtgevers bepalen we een aanpak om tot de gewenste resultaten te komen.

Natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers

Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier willen weten wat de bijdrage van natuurvriendelijke oevers is aan de aquatische biodiversiteit in het Omval-Kolhorn kanaal.

Fingerprinting van bacteriën

Fingerprinting van bacteriën

Waterschappen

BioMon heeft met diverse partijen een genetische methode ontwikkeld voor het beoordelen van de herkomst van water. Inmiddels wordt het onderzoek door BioMon bij verschillende waterschappen toegepast.

Analyse leefgemeenschappen

Analyse leefgemeenschappen

Hogeschool Leiden

De Hogeschool Leiden onderzoekt het effect van invasieve kreeften op biodiversiteit. Om biodiversiteit te ‘meten’ wordt gebruik gemaakt van genetische analyses van leefgemeenschappen bacteriën en macrofauna.

Monitoring vis & vismigratie

Monitoring vis & vismigratie

Waterschappen en Aquon

BioMon heeft met financiering vanuit de topsector water betrouwbare primers ontwikkeld voor vismonitoring. Deze worden nu toegepast voor verschillende waterschappen en waterlaboratoria.

Zoöplankton Noordzeekanaal

Zoöplankton Noordzeekanaal

Rijkswaterstaat

​In 2022 wordt de grootste zeesluis ter wereld bij IJmuiden geopend. BioMon doet eDNA onderzoek naar de ecologische impact op het zoöplankton in het Noordzeekanaal.

Mariene uitheemse soorten

Mariene uitheemse soorten

NVWA

In opdracht van de NVWA hebben BioMon en GiMaRIS onderzoek gedaan naar genetische detectie van uitheemse soorten in de Sloehaven van Vlissingen, voor het OSPAR-verdrag.

Monitoring Quagga-mossel

Monitoring Quagga-mossel

Hoogheemraadschap Rijnland

Sinds 2004 komt de Quaggamossel (Dreissena burgensis) voor in de Nederlandse wateren. In opdracht van het Hoogheemraadschap ontwikkelt Biomon een methode voor genetische biomonitoring.